Cases en projecten

Hoste Milieutechniek speelt in op toekomstige ontwikkelingen

Hoste Milieutechniek start een bedrijfsontwikkeltraject, waarbij een essentiële rol is weggelegd voor haar medewerkers. Hoste speelt hiermee preventief in op toekomstige ontwikkelingen en brengt haar dienstverlening naar een hoger plan.

Praktisch en flexibel

Om ook in de toekomst effectief in te spelen op de vele en ingrijpende omgevingsontwikkelingen is het managementteam, voorgezeten door DGA Stefan Hoste, een uitgebreid bedrijfsontwikkeltraject gestart. Veranderingen bijvoorbeeld op het terrein van de wetgeving, klantbehoeften en de arbeidsmarkt vragen namelijk om meer flexibiliteit in de praktijk.

Stefan Hoste “Met dit project zetten wij gezamenlijk een ontwikkeling door voor een heldere bedrijfskoers en vertalen we deze naar een praktisch ontwikkelplan voor zowel individuele medewerkers als de Hoste organisatie als geheel.”

Vaststellen van ontwikkelplannen

Hoste brengt met BMD-ondersteuning de belangrijkste omgevingsontwikkelingen in kaart en scherpt hiermee de eigen bedrijfsstrategie aan. Vervolgens stellen wij gezamenlijk de ontwikkelplannen op voor de individuele medewerkers en het bedrijf als geheel. In de gekozen aanpak is een essentiële, proactieve rol weggelegd voor de medewerkers, onder meer bij de vaststelling van de klant- en omgevingsontwikkelingen en hun eigen ontwikkelplannen binnen Hoste.

State-of-the-art diensten

De resultaten uit het ontwikkelproject levert Hoste Milieutechniek in de toekomst een voortzetting van haar ‘state-of-the-art’ diensten op bodemkundige terrein. Hoste verwacht het project medio 2022 af te ronden om daarna concreet met de geactualiseerde ontwikkelplannen aan de slag te gaan. Dit project is mogelijk mede dankzij de SLIM-subsidieregeling van het Ministerie van SoZaWe.

Hoste Milieutechniek is een Zuid-Hollands adviesbureau (11 fte) dat zich richt op de uitvoering van c.q. begeleiding bij bodemonderzoek, bodemsanering  en/of partijkeuringen. De belangrijkste opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars en aannemers in de grond-, weg en waterbouw.

Neem contact op

Aan de slag met bedrijfsontwikkeling?

Wil je meer weten over het verloop van een ontwikkeltraject voor jouw bedrijf en collega’s? Neem contact op met onze specialisten voor Mens & Organisatie.
Neem contact op