Nieuws

ADR-veiligheidsadviseur en het opstellen van een ADR-jaarverslag

Laad, los of vervoer je gevaarlijke (afval)stoffen via de weg of verpak je gevaarlijke (afval)stoffen en val je daarbij niet onder een vrijstelling? Dan is het verplicht om intern of extern een of meer veiligheidsadviseur(s) te benoemen. Dit roept vaak veel vragen op: “Hoe kan ik dan het best voldoen aan de wet? Ben ik dan ook verplicht om meer mensen te gaan opleiden, of kan ik die kennis ook inhuren?”

Taken van een veiligheidsadviseur

Wat bij veel bedrijven voorkomt is het verrichten van vul- of verpakkingswerkzaamheden. Of ben je afzender van de gevaarlijke (afval)stoffen, die je niet zelf vervoert, laadt of lost? Ook dan moet je een veiligheidsadviseur aanstellen. Deze verplichting geldt uiterlijk vanaf 1 januari 2023. De taken zijn onder meer:

  • Controle of het personeel van het bedrijf beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en -instructies.
  • Controle of de uitvoeringsprocedures, -instructies en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd in het bedrijf.
  • Adviseren bij werkzaamheden waar gevaarlijke stoffen aan de orde komen.
  • Het voor de bedrijfsleiding opstellen van een jaarverslag over het werken met gevaarlijke stoffen.
  • Het onderzoeken van een ongeval met gevaarlijke stoffen en het zo nodig opstellen van een schriftelijk rapport.

ADR en het jaarverslag houden verband met verzending, vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen. ADR kent diverse soorten vrijstellingen:

  • Werkhoeveelheden, zoals het vervoer van machines die gevaarlijke stoffen bevatten of gevaarlijke stoffen die worden meegenomen door monteurs ten behoeve van werkzaamheden.
  • Gevaarlijke stoffen in kleine hoeveelheden(klein verpakkingen).
  • Gevaarlijke stoffen in uitgezonderde hoeveelheden.
  • Beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen in een voertuig, de zgn. 1000-puntenregeling.

ADR-controle op locatie

De taken van de veiligheidsadviseur zijn uit te voeren door een medewerker van jouw bedrijf of door een ingehuurde expert. Dit kan bijvoorbeeld een extern gecertificeerde veiligheidsadviseur van BMD Advies zijn. Het opstellen van het jaarverslag gebeurt nooit vanachter een bureau, het is een combinatie van een bedrijfsbezoek met observaties. Op locatie zie je tenslotte altijd meer en het advies is dan precies toegespitst op de situatie op dat moment. Soms combineren we het jaarverslag met ADR-audits en een ADR-bewustwordingstraining voor jouw collega’s. Lees meer over gevaarlijke stoffen op onze thema gevaarlijke stoffen.

Een ADR-veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van het certificaat “Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen”. Daaraan voorafgaand dient een opleiding gevolgd te worden.

Actualisatie van ADR-jaarverslag

Een ADR-jaarverslag moet klaar zijn binnen drie maanden na het aflopen van de 12 maanden waarop het verslag betrekking heeft. Wanneer een jaarverslag klaar moet zijn verschilt dus per bedrijf. De meeste organisaties hanteren het kalenderjaar ook als boekjaar en daarmee moet het verslag klaar zijn voor 1 april. Er zijn echter ook organisaties die een ander boekjaar hanteren en dat ook aanhouden voor het ADR-jaarverslag. Geen enkel probleem!

 

Arbo en veiligheid

Veilig verpakken en/of vervoeren van gevaarlijke stoffen?

Behoefte aan ondersteuning bij deze of andere QHSE-uitdagingen?
Neem contact op