Nieuws

Arbeidsmonitor 2022: “Ongevallen met gevaarlijke stoffen leiden in ruim een derde van de gevallen tot blijvend letsel.”

Monitor arbeidsongevallen 2022

De jaarlijkse Arbeidsinspectie Monitor arbeidsongevallen wordt samengesteld aan de hand van gegevens die verzameld worden tijdens ongevalsonderzoeken. Dit vormt niet alleen een praktische leidraad voor de werkzaamheden van de Arbeidsinspectie, maar ook voor bedrijven.

Kengetallen

  • In 2022 zijn er 2.357 slachtoffers betrokken bij een (meldingsplichtig) arbeidsongeval.
  • Dit heeft tot 2.418 gestarte onderzoeken geleid.
  • De meeste ongevallen (per 100.000 banen) vonden plaats in de sectoren waterbedrijven en afvalbeheer, bouw, landbouw, bosbouw en visserij en in de industrie

(Bron: Monitor arbeidsongevallen 2022, Nederlandse Arbeidsinspectie)

Bekijk de Monitor arbeidsongevallen 2022

De volledige monitor arbeidsongevallen bekijken? Bezoek de webiste van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Over de Monitor arbeidsongevallen

Door jaarlijks de Monitor arbeidsongevallen op te stellen wil de Nederlandse Arbeidsinspectie bijdragen aan het leren van (ernstige) arbeidsongevallen, met als doel dat deze vaker voorkomen worden. De inhoud van de Monitor arbeidsongevallen wordt gebaseerd op data van inspecteurs, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Arbo & Veiligheid

Aan de slag met veiligheid

Ondersteuning nodig bij het opstellen en in werking stellen van jouw arbobeleid, RI&E of bedrijfshulpverlening? Bekijk al onze expertises.
Ontdek Arbo & veiligheid
Lees meer

Meer over Arbo & Veiligheid