Nieuws

Opschaling SDE++: Fors budget in 2022 beschikbaar

Verlaag jouw kosten bij het verminderen van CO2- en geef een boost aan je acties rond de energietransitie! Vraag subsidie aan vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Wil jouw bedrijf hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? In dit bericht lees je de voordelen voor jouw bedrijf en hoe je gebruik kan maken van de regeling.

Nieuwe kansen

De SDE++ is fors hoger dan voorgaande jaren. Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2021 aangekondigd hiervoor extra budget vrij te maken. Het openstellingsbudget kan eenmalig met € 6 miljard worden verhoogd. Men verwacht dat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitvalt. Voor eerder goedgekeurde projecten is € 2 miljard extra budget beschikbaar. Dit geeft jouw bedrijf nieuwekansen.

Vanaf 28 juni wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Aanvraag is in te dienen tot donderdag 6 oktober 2022. Er is in totaal in 2022 een openstellingsbudget van € 13 miljard beschikbaar.

Wat moet je weten?

De regeling wordt voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld, waaronder waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark. Lees hier een aantal recente aanpassingen rond de SDE++ regeling:

  • Door het hogere openstellingsbudget komen meer technologieën en projecten in aanmerking. Hierdoor kan de CO2-uitstoot in Nederland sneller omlaag.
  • De SDE++ past beter bij aardwarmteprojecten (geothermie), omdat je hierbij na de subsidieaanvraag langer de tijd krijgt om het project te realiseren.
  • Het plafond uit het klimaatakkoord voor CO2-afvang en -opslag (CCS) wordt met 1,5 megaton verhoogd.
  • Voor CO2-afvang en -opslagprojecten krijg je na de subsidieaanvraag een jaar langer de tijd om projecten af te ronden.

Door deze aanpassingen blijft er voldoende budget beschikbaar voor andere technieken.

Openstellingrondes voor lagere subsidies

Technieken met een lagere subsidie per ton CO2 komen eerder aan de beurt in deze openstellingsronde. Wanneer jouw bedrijf gebruik kan maken van de SDE++ regeling, lees je in het volgende overzicht.

  • Openstellingsronde 28 juni – Fasegrenzen 65 €/ton CO2
  • Openstellingsronde 11 juli – Fasegrenzen 75 €/ton CO2
  • Openstellingsronde 29 augustus – Fasegrenzen 105 €/ton CO2
  • Openstellingsronde 12 september – Fasegrenzen 165 €/ton CO2
  • Openstellingsronde 26 september tot 6 oktober – Fasegrenzen 300 €/ton CO2

Begeleiding aanvraag stimuleringsregeling

Wil jij gebruikmaken van de kansen die de opschaling van de SDE++ regeling biedt? Houd de openstellingsdata in de gaten en dien een aanvraag in. Onze experts zijn ervaren in het aanvragen van energiesubsidies en stimuleringsregelingen. Heb je begeleiding nodig?
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant