Nieuws

Stikstofberekening van de baan

Staat er bij jou een bouw-, sloopproject of aanlegactiviteit op de planning? Of loopt er een vergunningstraject voor een dergelijk project? Bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten hebben per 1 juli 2021 volgens de nieuwe wet Stikstofreductie en Natuurverbetering vrijstelling rond stikstofberekening. Dit geldt enkel voor tijdelijke emissies van werkzaamheden in de bouwsector en niet voor structurele stikstofemissies in de zogeheten gebruiksfase.

Wat betekent dit voor jouw omgevingsvergunning aanvraag?

  • Bij aanvragen ná 1 juli 2021 hoef je geen stikstofberekeningen bouwfase meer uit te voeren en toe te voegen;
  • Bij aanvragen die in procedure zijn en waarbij het besluit genomen wordt na 1 juli, hoeft het bevoegd gezag geen rekening te houden met de (reeds aangeleverde) stikstofberekeningen bouwfase;
  • Geannuleerde of uitgestelde projecten/initiatieven vanwege de bouwfase kunnen door deze bouwvrijstelling weer nieuw leven in worden geblazen.

Lees meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Nature 2000-gebieden

Het is verstandig altijd te checken of en hoeveel stikstofdepositie je tijdelijke bouw-, sloop-, of aanlegproject veroorzaakt op Natura 2000-gebieden. Daarnaast is het erg raadzaam om je stikstofdepositie afkomstig van je structurele stikstofemissies inzichtelijk te hebben. Mogelijk ben je in overtreding van de Wet natuurbescherming als je een structurele stikstofdepositie boven de 0,00 mol N/ha/jaar hebt op Natura 2000-gebieden zonder toestemming.

Huidige en toekomstige gebruiksfase

Een stikstofberekening rond de huidige en de toekomstige gebruiksfase moet nog wel ingediend worden. Staat er een project op de planning: maak duidelijk voor welke fase je wel een stikstofberekening nodig hebt. Laat een stikstofberekening uitvoeren van de gebruiksfase en voeg deze toe aan je omgevingsvergunningaanvraag.

Neem contact op

Is deze vrijstelling van toepassing op jouw activiteiten?

Voor vragen, het inzichtelijk maken van je stikstofuitstoot (zowel aanleg- als gebruiksfase) of het legaliseren van je PAS-melding, neem contact op met een van onze specialisten op dit gebied.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant