Onderzoeksplicht

Voorbereiding op de Onderzoeksplicht Energiebesparing

Na de actualisatie van de energiebesparingsverplichtingen geldt er voor een aantal bedrijven met een hoog energieverbruik naast de informatieplicht ook de onderzoeksplicht.


Gewijzigde energiebesparingsplicht

Het is nog een hele klus om door de bomen het bos te blijven zien met alle wijzigingen voor de energiebesparingsplicht (uit het Activiteitenbesluit milieubeheer). Nederlandse bedrijven moeten in opdracht van ministerie van Economische Zaken en Klimaat voldoen aan verschillende energiebesparingsverplichtingen. De energiebesparingsplicht zet jouw bedrijf in beweging om besparingsmaatregelen te treffen of door zelf duurzame energie op te wekken. Naast het feit dat de informatieplicht voor bijna alle bedrijven verplicht is geworden, geldt er nu ook een onderzoeksplicht voor sommige bedrijven met een hoog energiegebruik. Want per 1 juli 2023 zijn de energiebesparingsverplichtingen geactualiseerd en vallen ze uiteen in een informatie- en onderzoeksplicht.

Onderzoeksplicht van toepassing

Is de onderzoeksplicht op jouw bedrijf van toepassing? Dan geldt er naast de informatieplicht voor de maatregelen aan jouw pand of gebouw, een onderzoeksplicht per locatie op processen en activiteiten. Dit betekent dat als je onderzoeksplichtig bent dan rapporteer je volgens de gebouwenmaatregelen via de informatieplicht en rapporteer je de verduurzaming van activiteiten en processen via de onderzoeksplicht (energieonderzoek).

Je onderzoekt niet alleen alle kosteneffectieve maatregelen maar stelt daarbij een uitvoeringsplan op voor de verplichte maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Via het RVO stappenplan bekijk je of dit ook in jouw situatie geldt. Een handig sjabloon maakt het opstellen van het onderzoeksrapport efficiënter. Dit sjabloon is verplicht.

 

Handige hulpmiddelen RVO

De website van het RVO biedt veel hulpmiddelen en informatie, waar je zelf je weg in moet zien te vinden. Wat zeker is, is de deadline van 1 december 2023 voor het indienen van de rapportage informatie- en onderzoeksplicht.

We lichten een aantal hulpmiddelen toe:

  • Stappenplan Rapportageplichten Energiebesparing In dit stappenplan bepaal je aan welke 3 rapportageplichten je moet voldoen: de informatieplicht, de onderzoeksplicht en/of de EED-auditplicht.
  • Informatieplichtformulier en handleidingen Je hebt eHerkenningsmiddel niveau 2+ of 3 nodig voor het aanleveren van je rapportage informatieplicht met energiebesparende maatregelen in het eLoket.
  • Erkende Maatregelen Lijst (EML) In deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De EML bestaat uit 3 onderdelen: gebouwen, faciliteiten en processen.
  • Wetchecker De wetchecker houdt al rekening met de Omgevingswet en heeft in het overzicht aan regels nu al voor een deel de verplichtingen meegenomen die pas gelden als de Omgevingswet van kracht wordt.

Combinatie Energie-audit en onderzoeksplicht

De EED-plicht geldt voor bedrijven vanaf 250 fte of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Check in 2 minuten of je EED-plichtig bent met onze EED-scan. Moet je als bedrijf een verslag van een energie-audit indienen (2024)? En heb je, om te voldoen aan de energiebesparingsverplichtingen, ook een onderzoeksplicht? Dan is het combineren van het energie-auditverslag en de onderzoeksplichtrapportage raadzaam. Anders doe je dubbel werk, want de nieuwe onderzoeksplicht komt grotendeels overeen met de eisen van de EED-audit. Een gecombineerd rapportsjabloon is hiervoor online beschikbaar bij RVO.nl. De deadline is dan wel 1-12-2023.

Meer over de onderzoeksplicht

Bepalen of de onderzoeksplicht voor jou geldt?

Raadpleeg onze poster Energiebesparingsverplichtingen om te bepalen of de onderzoeksplicht in jouw situatie geldt. Bij een verbruik van 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas per jaar dien je voor 01-12-2023 een onderzoeksplichtrapportage energiebesparing in te dienen.

FAQ

Veel gestelde vragen over de onderzoeksplicht

Staat jouw vraag over de onderzoeksplicht hier niet tussen? Neem dan contact op met onze specialisten.