Blogs

Besloten ruimte? Pas op gevaar!

Werken met gevaarlijke stoffen thema
Werken in besloten ruimte

Bedrijven denken vaak dat ze geen besloten ruimte hebben! Er wordt vaak uitgegaan van een (kleine) ruimte of die nu wel of niet besloten is. Ook leeft het idee dat de ruimte altijd slecht toegankelijk is. ‘Werken in besloten ruimte’ wordt dan als volgt omschreven: ‘Pas op: gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie in een ruimte of omgeving’. Dit is echter een veel te summiere omschrijving van het gevaar en de risico’s. Hetzelfde gevaar kan echter ook voorkomen op andere plaatsen met beperkte ventilatie, zelfs in de open lucht.

Breder perspectief

Het begrip ‘besloten ruimte’ eist dus aandacht vanuit een breder perspectief. Als medewerkers een ‘besloten ruimte’ betreden met daarin een gevaarlijk luchtmengsel, kan dat direct gevaar voor de gezondheid opleveren. Mogelijk met dodelijk gevolg. Zelfs wanneer iemand zich in of nabij de ruimte bevindt, bijvoorbeeld bij het openen van luiken, deuren of mangaten.
Het venijn zit hem in de ‘uitzonderlijke’ situaties. Hoe weet je of binnen jouw bedrijf geen sprake is van gevaar door slecht ventileren? Of dat je medewerkers gevaar lopen in of nabij de ‘besloten ruimte’?

Herkennen, instrueren en borgen

Het herkennen is het belangrijkst. Je moet maatregelen nemen als er besloten ruimten zijn in jouw bedrijf.  En de ‘uitzonderlijke’ situaties rond besloten ruimten en de gevaren benoemen.

  • Stap 1: Wanneer besloten ruimten aanwezig zijn vereist dit maatregelen. Beoordeel voor elke ruimte het gevaar en de risico’s.
  • Stap 2: Werk per ruimte aan procedures, middelen, instructies en trainingen om collega’s te alert te maken op de gevaren.
  • Stap 3: Evalueer periodiek de aanpak om een veilige werkomgeving per ‘besloten’ ruimte te borgen.

Gevaar en risico’s

Het gevaar en de risico’s in besloten ruimten zit niet alleen in de luchtkwaliteit maar ook in obstakels, slecht zicht door ontoereikende verlichting en dergelijke. Denk hierbij aan een besloten ruimte zonder noodverlichting en diverse objecten (buizen of kabels) op de vloer, die bij een calamiteit (stroomuitval) voor struikelgevaar zorgen. Met de kanttekening dat bij een calamiteit de toegankelijkheid en de gevaren in een besloten ruimte voor Bhv’ers zeker aandacht verdient. Alles bij elkaar komt er meer bij kijken om veilig werken in en rondom besloten ruimten mogelijk te maken, dan je in eerste instantie denkt.

Arbo en veiligheid

Aanpak voor besloten ruimtes

Heb je twijfels of er binnen jouw bedrijf een besloten ruimte aanwezig is en/of weet je niet hoe hier mee om te gaan? Wij nemen je twijfels weg en geven antwoord op jouw vragen.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant