Blogs

Wat is nou duurzaam bouwen?

Er wordt nogal duurzaam gebouwd de laatste jaren. In de column ‘Duurzaam bouwen’ uit de TomMagazine gaat Norman Smit in op de visie achter duurzaam ondernemen in relatie met duurzaam bouwen. Met name voor een aanvraag omgevingsvergunning bij nieuw- of verbouw is duurzaam bouwen een hot thema.

Duurzaam bouwen 2.0

“Dat het anders moet in de wereld is al jaren bekend, het mag allemaal wel iets duurzamer. Wij willen Duurzaam bouwen 2.0 introduceren”, geeft Norman aan. “Samenwerken met alle partijen die bij een ver- of nieuwbouwproces betrokken zijn, maakt het mogelijk bedrijven met bouwplannen vanaf het prille begin te ondersteunen. Dus zodra de contouren van de bedrijfsplannen en -ambities duidelijk zijn. Lang voordat het proces van vergunningsaanvraag op gang komt en de eerste paal in de grond wordt geslagen.”

Lees verder

Klik hier om het volledig artikel van Norman Smit te lezen.

Lees verder

Ook interessant