Blogs

Nieuwe subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling DUMAVA

Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houd je je bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? Dan is de nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) iets voor jou. Voor deze regeling is € 150 miljoen beschikbaar gesteld. Je vraagt deze subsidie aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), vanaf 3 oktober a.s. t/m 31 december 2023.

Waarom DUMAVA?

DUMAVA is er specifiek op gericht eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouwen. Dit is erg belangrijk, want Nederland moet in een snel tempo de CO2-uitstoot verder verlagen en het aardgasverbruik verminderen. Dat staat in het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, dat onderdeel is van de Nationale Woon- en Bouw-agenda. DUMAVA komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. In 2024 gaat de regeling opnieuw open en wordt er een nieuw budget beschikbaar gesteld. Het is mogelijk dat de regeling dan wijzigt.

Voor wie?

Je valt binnen de doelgroep van DUMAVA als je vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling. Het gaat hierbij om de volgende sectoren:

 • decentrale overheid (zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente of waterschap)
 • onderwijs (zoals gebouwen van een basisschool, mbo- of hbo-instelling)
 • zorg (zoals een ziekenhuis; met een bepaalde SBI-code)
 • cultuur (zoals een kunstcollectief of theater; het hebben van een ANBI-status vereist)
 • rijksmonumenten die geen woonhuis zijn (zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister)
 • religieuze instellingen (zoals een kerk; met een bepaalde SBI-code) en overige gebouwen met een publieksfunctie (zoals een stichting of buurthuis; met een bepaalde SBI-code).

Hier vind je een overzicht van de SBI-codes die in aanmerking komen voor DUMAVA. Zie de SBI-codes.

Waarvoor krijg je subsidie?

Je krijgt subsidie voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Denk hierbij aan een ledverlichtingssysteem, een groendak, groene gevel of muur, isolatie van de thermische schil, een warmtepomp en een HR-elektromotor.

De specifieke verduurzamingsmaatregelen worden vermeld in de Maatregelenlijst DUMAVA. Ook vind je hier aan welke voorwaarden de maatregelen moeten voldoen. Zie de Maatregelenlijst DUMAVA.

Kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moet je voldoen aan verschillende voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • Je voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf je voert een integraal verduurzamingsproject uit.
 • Op basis van een energieadvies, of vergelijkbaar advies, voer je verduurzamingsmaatregelen uit.
 • Je maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is jouw vastgoed opgeleverd na 2012? Dan kom je alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat jouw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.
 • Je start met de verduurzamingsactiviteiten vanaf 3 oktober 2022. Dit houdt in dat je pas vanaf 3 oktober 2022 een contract mag aangaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren.
 • Je realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project realiseer je binnen 3 jaar na verstrekking.
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor je DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie verleend.

Hoeveel subsidie krijg je?

Hoeveel moet je minimaal investeren en hoeveel subsidie krijg je dan?
Dat hangt ervan af of je kiest voor het uitvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, óf voor een integraal verduurzamingsproject.

Subsidieregeling DUMAVA

Vraag je voor minder dan € 25.000 subsidie aan en zijn jouw projectkosten dus lager dan € 83.333? Dan ontvang je bij vaststelling van de subsidie meteen 100% van het subsidiebedrag. Vraag je voor € 25.000 of méér subsidie aan en zijn jouw projectkosten dus € 83.333 of meer? Dan ontvang je bij verlening van de subsidie eerst een voorschot van 70%. Na het uitvoeren van de maatregelen moet je vaststelling aanvragen. Je ontvangt daarna de overige 30% van de subsidiekosten.

DUMAVA aanvragen? Begin met voorbereiden

Wil je DUMAVA aanvragen? Begin alvast met het voorbereiden van de aanvraag. Start met controleren of je aan alle voorwaarden voldoet, neem het aanvraagproces door en laat alvast een energieadvies uitvoeren. Uiteindelijk dien je de aanvraag digitaal in via de RVO-website. Half september verwacht de RVO een concept aanvraagformulier op de website te plaatsen. Hiermee krijg je meer inzicht in de aanvraag van de DUMAVA-subsidie.

Laat je informeren

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze nieuwe subsidieregeling, wat de voorwaarden zijn, welke maatregelen in aanmerking komen, of wil je meer algemene informatie over DUMAVA? We begeleiden je bij een subsidieaanvraag, inclusief het uitvoeren van een verplicht energieadvies of een gelijkwaardig advies.
Neem contact op!