Blogs

Ontwikkel effectief PSA-beleid voor een gezonde werkomgeving

Heb jij de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) in je bedrijf al in kaart gebracht?

PSA-beleid is van cruciaal belang voor het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving. Er bestaan sterke economische, ethische en juridische redenen voor het opstellen en implementeren van een PSA-beleid. In februari schreven wij een blog over waarom een actief PSA-beleid essentieel is voor elke organisatie. Heb je inmiddels al in kaart gebracht wat het risico op een te hoge PSA is? In deze blog gaan we dieper in op wat de volgende stappen zijn nadat je de resultaten van deze PSA-meting hebt geëvalueerd.

Wat is PSA?
PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting en dat staat voor ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals discriminatie, agressie, pesten, geweld, (seksuele) intimidatie of overbelasting. Effectief PSA-beleid ontwikkelen en implementeren is cruciaal om ongewenst gedrag op de werkvloer aan te pakken en te voorkomen. Lees hier meer over PSA.

Communicatie en ontwikkeling van PSA-beleid

Na het uitvoeren en evalueren van een goede PSA-meting, vindt interne communicatie van de resultaten plaats. Afhankelijk van die resultaten, zullen er uiteraard vervolgstappen moeten plaatsvinden. Het ontwikkelen van een PSA-beleid is de volgende stap.

Een PSA-beleid beschrijft onder meer de volgende onderwerpen:

• Wie is de vertrouwenspersoon en hoe is deze te bereiken? De vertrouwenspersoon moet onafhankelijk zijn van de organisatie.
• Waar kunnen medewerkers terecht met vragen of klachten over de werksituatie?
• Wat gebeurt er met deze vragen of klachten?
• Gedragscode: beschrijft welk gedrag niet geaccepteerd wordt.

Om het beleid succesvol te implementeren, is het essentieel om draagvlak binnen de organisatie te creëren, verbinding tussen collega’s te bevorderen en een duidelijk plan uit te stippelen naar de gewenste situatie.

Maatregelen om PSA-risico’s te verminderen

Afhankelijk van het type PSA dat uit de meting naar voren komt, zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen om het risico te verminderen. Denk hierbij aan:

  • Regelmatige gesprekken voeren om de werkdruk te monitoren
  • Repressief optreden tegen ongewenst gedrag
  • Leidinggevenden die het goede voorbeeld geven
  • Het organiseren van teamsessies
  • Een goede verzuimregistratie bijhouden
  • Het registreren en analyseren van (bijna) ongevallen
  • Duidelijkheid scheppen in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • De nadruk leggen op het gewenste gedrag door middel van positieve feedback

Evalueer in hoeverre jouw organisatie deze maatregelen al uitvoert en waar verbeteringen mogelijk zijn. BMD Advies heeft ervaren medewerkers in dienst die je kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van het PSA-beleid en het implementeren van effectieve maatregelen.

Blijf op de hoogte

Wil je meer waardevolle inzichten en praktische tips om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor al je medewerkers? Lees dan binnenkort de volgende PSA-blog in deze serie, waarin dieper ingaan op methoden die toegepast kunnen worden bij het meten van psychosociale arbeidsbelasting.

Samenwerkende experts
Mens & Organisatie

Ondersteuning nodig met PSA?

Het aanpakken van PSA binnen je organisatie is geen eenvoudige opgave, maar wel een essentiële. Neem contact op met BMD Advies en ontdek hoe wij je kunnen helpen bij het implementeren van een effectief PSA-beleid binnen jouw organisatie.
Neem contact op