Blogs

Stoffen managen: inventariseer en registreer

Het registreren van gevaarlijke stoffen is een verplichting, dat is niets nieuws. Jouw bedrijf is verantwoordelijk voor de gevaarlijke stoffen die jullie in huis hebben. Vind je het lastig om een begin te maken? Inventariseer en registreer! In het kort: ga na met welke stoffen je collega’s werken, ga alle plekken langs waar de gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en schrijf dit op.

Hoe ga je te werk en waar begin je?

Is werken met gevaarlijke stoffen in jouw bedrijf aan de orde dan moet je blootstelling aan gevaarlijke stoffen voorkomen en anders tot een minimum beperken. Zoals is opgenomen in de Arbowet en het Arbobesluit.

Wij geven je hieronder een vierstappenplan om te voldoen aan deze verplichting.

Stap 1: Inventariseren

Het is een plicht om je collega’s te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Je legt hiervoor een overzicht aan van gevaarlijke stoffen die binnen jouw bedrijf aanwezig zijn. Inventariseer en registreer de stoffen (tot componentniveau) in een online of digitaal overzicht. Hier moeten niet alleen de aanwezige gevaarlijke stoffen in staan, maar ook de stoffen die worden gemaakt of vrijkomen tijdens het productieproces.

Stap 2: Beoordelen

Vervolgens beoordeel je het blootstellingsniveau van jouw collega aan de gevaarlijke stof(fen). Dit hangt af van de concentratie en de duur en aantal keer dat er blootstelling plaatsvindt. Het blootstellingsniveau bepaal je met een kwantitatieve schattingsmethode of door dit te laten meten door een expert.

Stap 3: Maatregelen

Om de blootstelling zo veel als mogelijk te voorkomen en/of te beperken moet je daarna maatregelen treffen. Deze maatregelen initieer je met behulp van de arbeidshygiënische strategie. . Deze aanpak bestaat uit initiële beoordelingen en periodieke herbeoordelingen, waarbij je allereerst naar de bron van het probleem kijkt. Als je de risico’s van blootstelling hebt bepaald, dan houd je dat bij in het register.

Stap 4: Borgen

Je collega’s dienen op de hoogte te zijn van alle maatregelen op het gebied van gevaarlijke stoffen (voorlichting en onderricht). Zorg ook dat nieuwe collega’s en ingeleend personeel op de hoogte zijn van alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Mocht er iets veranderen in het productieproces, zie er dan op toe dan de maatregelen worden geëvalueerd.

Lees onze blog over beoordelen gevaarlijke stoffen nog eens na. Heb je gevaarlijke stoffen opgeslagen, dan is richtlijn PGS 15 van toepassing.

Registratietools

Heb je zelf nog geen overzicht van de gevaarlijke stoffen dan kan dit in Excel, maar beter nog is gebruik te maken van een online registratietool (bijvoorbeeld Stoffenmanager® en Chemrade®). Dit zijn tools waarmee je eenvoudig stoffen registreert en waar onze adviseurs ervaring mee hebben. Met een registratietool begin je met de actuele veiligheidsinformatiebladen((VIB) en vul je deze informatie direct in een stoffenregistratiesysteem. In de meeste tools staat precies aangegeven welke informatie dat is. Hierna heb je niet alleen op stofniveau, maar ook op componentniveau duidelijk wat de eigenschappen en gevaren zijn. Heb je al een component ingevoerd, hoef je dat niet nog een keer te doen. Deze selecteer je direct uit het register.

Startpakket stoffenregistratie

De meeste startpakketten hebben een basis. Daar registreer je gratis een maximum aantal stoffen en voer je een maximaal aantal risicobeoordelingen uit. Dat is bij het ene meer dan bij het andere pakket. Pakketten bevatten ook aanvullende modules zoals een PGS 15-opslagmodule, ATEX-module en nog meer. Hierbij toets je specifiek of je opslag gevaarlijke stoffen aan de wetgevingseisen voldoet.

Met de meeste startpakketten kan je:

  • gevaarlijke stoffen registreren;
  • componenten registreren;
  • risicobeoordelingen uitvoeren;
  • effecten van genomen maatregelen berekenen in de bloostellingsberekeningen;
  • werkinstructiekaarten uitdraaien.
Arbo en veiligheid

Werk samen aan veiligheid binnen jouw organisatie.

Ben je nieuwsgierig geworden hoe jij een stoffenregister inzet binnen jouw bedrijf? Onze adviseurs staan voor je klaar van het eenvoudig registreren tot aan het bijhouden daarvan.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant