Bijdragen aan de circulaire economie

Afval en recycling branche

Een circulaire economie betekent duurzaam grondstoffengebruik en het verminderen van afval aan de voorkant. Simpel gezegd: bijproducten en einde-afvalfase producten zijn geen afvalstoffen meer. Hergebruik is daardoor eenvoudiger en het stimuleert duurzaamheid en grondstofbesparing.


QHSE bij afvalverwerking en recycling

Jouw branche staat voor steeds grotere uitdagingen om schonere reststoffen duurzaam te recyclen en ook nog op een efficiënte manier. De manier waarop je dit doet heeft invloed op de melding van je milieubelastende activiteiten in het Omgevingsloket (voorheen inrichtingseisen vanuit je bestaande AIM melding) of op je Omgevingsvergunning. Per 1 januari 2024 is het AIM  overgegaan in het Omgevingsloket binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Maar ook uitdagingen op het gebied van veiligheid, reductieplannen en het werken met zeer zorgwekkende stoffen (ZSS) spelen dagelijks een rol.  Je wilt bijdragen aan de balans grondstoffen versus afvalstoffen die wereldwijd veel discussie oproept. Daardoor maak je onderdeel uit van de energietransitie in de hele keten.

Bijdragen aan leefbaar Nederland

Wanneer jouw activiteiten meeveranderen met technologische innovaties, begeleiden we je bij het aanvragen of aanpassen van jouw omgevingsvergunning en melding van je milieubelastende activiteiten (via het Omgevingsloket). Met het vroegtijdig signaleren van de nodige aanpassingen in je vergunning houd je zelf de regie. Je voorkomt daarmee handhavingstrajecten met als uiterste consequentie het stilleggen van jouw bedrijf. Met een milieurisicoanalyse laat je zien dat je risico’s onvoorziene lozingen minimaliseert en met een M.E.R.-beoordeling toon je aan dat er geen sprake is van grote nadelige milieugevolgen.

Met het juiste managementsysteem

Ook Europese wetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Afvalstof, heeft veel invloed op jouw branche, mede in relatie tot het stimuleren van hergebruik en duurzaamheid. Ons team helpt je met de vertaalslag van beleid naar managementsystemen voor jouw praktijksituatie. Van het behalen van een ISO 14001-certificering tot het opzetten van een afvalmanagementsysteem of het goed inrichten van een administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V).

Wij realiseren de QHSE-ambities van deze bedrijven

De afval en recycling branche uitdagingen

Ook interessant voor jouw branche