Innovatie voor de toekomst

Chemische industrie

Hoe produceer je schoner en zuiniger tegelijk met innovatieve ontwikkelingen? Ontdek hoe BMD Advies jouw organisatie hierbij helpt.


QHSE bij de chemische industrie

Jouw bedrijf produceert of bewerkt grondstoffen voor een groot aantal toepassingen met een grote kans op milieuschade bij calamiteiten. Het voldoen aan de milieuregelgeving is een ware klus, ook door een veelheid aan wet- en regelgeving. Je stelt hierdoor strenge eisen aan (proces)veiligheid en gezondheid van jouw collega’s. Jouw ADR-veiligheidsadviseur heeft onder andere de taak om te controleren dat aan- en afvoer van gevaarlijke stoffen veilig gebeurt.

Grote verantwoordelijkheid

Waar gewerkt wordt met gevaarlijke/zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is er grote kans op risico’s. In jouw branche is het een eis om te zorgen dat werken met gevaarlijke stoffen verantwoord gebeurt. De wet verbiedt vanaf 2030 duizenden schadelijke en giftige stoffen. Vanuit REACH geldt de verplichting om stoffen te registreren en actuele veiligheidsinformatiebladen (VIB) bij te houden. We helpen je bij het opstellen van een calamiteitenplan of, als je ARIE-plichtig bent, aanvullende maatregelen te nemen. Zo voeren wij ook onderzoeken uit naar explosieveiligheid voor een veilige productie.

Verontreinigingspreventie

We hebben ervaring bij complexe BRZO-bedrijven met een verhoogd veiligheidsrisico. Dit geldt zowel voor risico’s op het bedrijfsterrein als daarbuiten. Heb je een IPPC-installatie dan val je onder industriële richtlijnen voor preventie en bestrijding van verontreinigingen. Denk daarbij aan onvoorziene lozingen van stoffen met een hoog zoutgehalte op de riolering. Maar ook aan blusactiviteiten waarbij schadelijke en verontreinigde chemicaliën vrijkomen. PGS 31 stelt je in staat om veiligheid te borgen, een training PGS 28-31 geeft meer inzicht  hoe richtlijnen toe te passen zijn.

Wij realiseren de QHSE-ambities van deze bedrijven

QHSE in de chemische industrie

Aan de slag met jouw uitdagingen