Cases en projecten

Milieumanagement: een stap naar duurzaamheid en circulariteit

Omgevingsvergunning en bedrijf continuïteit samen met een milieumanagementsysteem

Over Wigink Handel & Recycling

Bij Wigink Handel & Recycling B.V. staat duurzaamheid centraal en ze bereiden zich met hun activiteiten voortdurend voor op de toekomst. Dit middelgrote afvalrecyclingbedrijf is uniek op het gebied van kunststofverwerking en circulariteit met oog voor de leefomgeving.  Het bedrijf recyclet plastic en kunststof vermengd met ijzer en non-ferrostromen. De nieuwe innovatieve kunststofverwerkingsinstallatie moet meer dan 4.000 ton per jaar aan kunststof verwerken en is opgenomen in het milieumanagementsysteem.

De uitdaging: het milieumanagement

Om aan de stijgende vraag van kunststofrecycling te voldoen is de bedrijfslocatie van Wigink uitgebreid, waardoor de activiteiten van het bedrijf zijn veranderd. De kunststof wordt namelijk in een speciaal proces omgezet naar hoogwaardige grondstoffen en secundaire brandstoffen. Daarnaast wil zij haar nieuwe activiteiten jaarlijks toetsen aan haar ambities richting afval- en grondstoffen circulariteit, de eisen vanuit de ISO-norm inclusief een controle van het eigen milieumanagementsysteem.

Waarom BMD Advies?

De samenwerking van Wigink Handel & Recycling met BMD Advies berust op een lange periode van het lidmaatschap BMD Netwerk. BMD Advies komt al jaren over de vloer en kent het bedrijf inmiddels goed. Voor de nieuwe omgevingsvergunning is kennis van de bedrijfssituatie dan ook noodzaak. Vanuit onze expertise kijken we altijd naar een vergunning die is gericht op de bestaande situatie met verantwoorde groei voor het bedrijf in de toekomst. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook echt duurzaam met oog voor circulaire bedrijfsvoering.

 “Het aanvragen van een vergunning met experts voor een dergelijk uniek en innovatief proces geeft altijd veel voldoening. Naast goed teamwerk met de adviseur van BMD Advies is het enthousiasme voor schonere reststoffen van ons familiebedrijf zeer aanstekelijk”, geeft Wigink aan.

Tekst gaat verder na afbeelding

Nieuw pand en activiteit met nieuwe omgevingsvergunning en milieumanagementsysteem

De oplossing: milieumanagementsysteem

Daarnaast is een praktisch afvalacceptatiebeleid in kaart gebracht voor het werken volgens de ISO 14001 norm voor milieumanagement. Hierdoor bewaakt Wigink het verwerken van diverse voorbewerkte afvalstoffen beter in een continu proces.  Het onderhoud aan het milieumanagementsysteem bestaat onder andere uit een directiebeoordeling met doelen en acties, het uitvoeren van interne audits en de voorbereidingen voor externe audits door een certificerende instantie. Daarnaast vindt er een jaarlijkse controle plaats op het voldoen aan wet- en regelgeving uitgevoerd door BMD Advies met Sufficio Milieu. Het hele bedrijf wordt hierbij onder de loep genomen, zowel de opslag van handelsgoederen van derden op het bedrijfsterrein als in de bedrijfshal.

Het resultaat

Een jaarlijkse check van milieumanagementsysteem ontzorgt Wigink, zodat de focus op de dagelijkse bedrijfsvoering blijft liggen: het recyclen en het hergebruiken van grondstoffen. Het bedrijf bekijkt duurzaamheid in de breedste zin van het woord en met de jaarlijkse controle zijn ze ook scherp op het energieverbruik. Naast de jaarlijkse ondersteuning maakt Wigink gebruik van de ISO-wekker. Een service van BMD Advies waarbij wij je in voorbereiding op de hercertificering voorzien van templates en tips. “We ontvangen nieuwsbrieven over verschillende QHSE-thema’s, nemen deel aan bijeenkomsten en kunnen als deelnemer van het BMD Netwerk met onze vragen altijd terecht bij de helpdesk”, aldus Wigink.

Duurzaam ondernemen met oog voor milieu

Focus op milieumanagement en duurzame circulariteit vraagt om vooruit denken en kijken. Neem contact op met een van onze specialisten voor een vergunningsaanvraag met toekomstbestendige visie.
Contact