Nieuws

De ‘stuurbox’ oplossing negatieve stroomprijs?

De rol van stuurboxen

In een periode waar duurzame energiebronnen steeds populairder worden en de elektriciteitsmarkt steeds meer verzadigd wordt, zijn negatieve stroomprijzen geen zeldzaamheden meer. Negatieve stroomprijzen ontstaan wanneer er een overaanbod van elektriciteit is in vergelijking met de vraag. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer er zonnige dagen zijn, wat leidt tot een groot aanbod aan zonne-energie. Het omgaan met negatieve stroomprijzen vereist slimme oplossingen om het overschot aan energie efficiënt te benutten en tegelijkertijd de kosten te minimaliseren. Een oplossing hiervoor is de stuurbox, een geautomatiseerd systeem dat energiebronnen aanstuurt op basis van de actuele stroomprijzen.

De werking van een stuurbox

Een stuurbox is een regelsysteem dat verbonden is met verschillende energiebronnen, zoals zonnepanelen, windturbines, batterijopslag en elektrische voertuigen. Het doel is om het energiegebruik te optimaliseren en aan te passen aan de actuele stroomprijzen op de markt. De stuurbox neemt beslissingen over wanneer energie moet worden opgeslagen, wanneer het moet worden gebruikt of zelfs wanneer het in het elektriciteitsnet moet worden geïnjecteerd.

Voor wie is een stuurbox geschikt?

Doordat er voor kleinverbruikers voorlopig nog gebruik kan worden gemaakt van de salderingsregeling, heeft een negatieve stroomprijs nog geen gevolgen. Ondernemers met een grootverbruikaansluiting die stroom terugleveren op momenten met een negatieve stroomprijs, moeten hier echter voor betalen.

Voordelen van stuurboxen bij negatieve stroomprijzen

Efficiënt energiegebruik: stuurboxen helpen energiebronnen efficiënter te gebruiken door ze aan en uit te schakelen op basis van de stroomprijzen. Tijdens periodes van negatieve stroomprijzen wordt overtollige energie  opgeslagen in batterijen.

Financiële voordelen: door energie te verkopen wanneer de stroomprijzen positief zijn en energie te gebruiken of op te slaan tijdens negatieve prijsperioden, kunnen gebruikers van stuurboxen hun energiekosten verminderen en zelfs inkomsten genereren.

Netstabiliteit: stuurboxen dragen bij aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dit helpt overbelasting van het net te voorkomen tijdens perioden van overschot aan energie.

Duurzame energie-integratie: stuurboxen vergemakkelijken de integratie van hernieuwbare energiebronnen in het netwerk. Ze verminderen het risico op overbelasting van het netwerk op momenten dat de productie van zonne-energie of windenergie hoog is.

Uitdagingen bij stuurboxen

Hoewel stuurboxen veel voordelen bieden, zijn er ook enkele uitdagingen. Het ontwikkelen van geavanceerde algoritmes die nauwkeurig de stroomprijzen voorspellen, het beheer van complexe energieopslagsystemen en de integratie van diverse energiebronnen kunnen technische en operationele obstakels vormen.

De toekomst ziet er echter veelbelovend uit. Verbetering in kunstmatige intelligentie, machine learning en Internet of Things-technologie leiden naar verwachting tot nog slimmere stuurboxen die nog nauwkeuriger en efficiënter kunnen reageren op marktsignalen.

Uitdagingen omzetten in kansen

Negatieve stroomprijzen brengen uitdagingen met zich mee, maar dankzij de opkomst van technologieën zoals stuurboxen kunnen deze uitdagingen worden omgezet in kansen. Deze geautomatiseerde systemen spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van het energiegebruik, het maximaliseren van financiële voordelen en het bevorderen van een stabiele en duurzame elektriciteitsmarkt. Terwijl de technologie zich ontwikkelt, spelen stuurboxen een sleutelrol in het slim beheren van energiebronnen in een steeds veranderend energielandschap.

Let op!

Bij de subsidieregeling SDE+(+) wordt er geen subsidie uitgekeerd voor de uren dat er niet wordt geproduceerd. Ook zijn er dan geen garanties van oorsprong (GvO’s), die kunnen worden verkocht aan afnemers die groene elektriciteit willen.
Bij een aaneengesloten periode van 6 uren of langer met een negatieve prijs worden er sowieso geen subsidie en geen GvO’s uitgekeerd.

Up-to-date kennis BMD Advies

De experts van BMD Advies blijven voortdurend op de hoogte van de innovaties op de energiemarkt. Het optimaliseren van energiegebruik met negatieve stroomprijzen door het inzetten van een stuurbox is hier een voorbeeld van. Wij helpen je graag ontdekken welke voordelen en uitdagingen het toepassen van een stuurbox jouw bedrijf biedt.

 

Energie & Transitie

Is de Stuurbox iets voor mijn bedrijf?

Wil je meer weten over de stuurbox? Is de stuurbox een optie voor jouw bedrijf? Onze energie-experts begeleiden je graag in jouw zoektocht naar antwoorden. Neem vrijblijvend contact op met BMD Advies.
Energie collega's