Nieuws

Een frisse wind waait door het natuur-vergunningenlandschap

Natuurvergunningen

Bouwprojecten in Brabant krijgen groen licht zonder natuurvergunning

Al sinds 1 maart 2023 zit de Wet natuurbescherming vergunningverlening in Noord-Brabant op slot: projecten die een toename in neerslag van stikstof (stikstofdepositie) veroorzaken krijgen géén vergunning. Toch lijkt er nu een kleine opening te zijn voor bepaalde projecten. De provincie heeft namelijk besloten dat vergunningaanvragen voor de Wet natuurbescherming (Wnb) anders worden behandeld, waardoor sommige bouwprojecten weer kunnen worden gestart zonder de vereiste natuurvergunning. Een frisse wind dus door het natuur-vergunningenlandschap.

Waarom zat deze vergunningverlening ook alweer op slot?

In maart 2023 bleek uit een natuurdoelanalyse dat veel Brabantse natuur eerder verslechterd was dan verbeterd. Dit kwam door probleemgebieden met verzuring, vermesting en verdroging, wat negatieve effecten had op de gezondheid en leefomgeving van flora en fauna, het klimaat en het milieu. Met de toenmalige maatregelen konden de Europese doelstellingen niet worden behaald. De provincie Noord-Brabant besloot daarom de vergunningverlening stil te leggen voor projecten met een toename in stikstofdepositie, totdat de benodigde maatregelen getroffen zijn.

Met dit nieuwe besluit lijkt er een eerste opening voor bepaalde projecten te zijn en waait er een frisse wind door het natuurvergunningenlandschap.

Wat houdt dit besluit in?

Volgens deze nieuwe aanpak zijn individuele projecten vrijgesteld van de Wnb-vergunningplicht als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er is sprake van een kleine, tijdelijke stikstofdepositie tijdens de bouw- en verbouwfase (“aanlegfase”).
  • Er is geen extra stikstofdepositie (0.00 mol N/ha/jaar) tijdens de gebruiksfase.
  • Het project is onderbouwd met een grondige ecologische voortoets, waarbij rekening is gehouden met specifieke lokale omstandigheden.

Dit besluit geeft dus de gelegenheid voor bepaalde projecten om weer van start te gaan. Dit geldt voor projecten waar tijdens het bouwen en/of verbouwen een klein beetje stikstof vrijkomt, maar niet tijdens het gebruik ervan. Elk plan of project moet echter nog steeds een ecologische analyse ondergaan. Met deze ecologische analyse wordt er gekeken naar de kenmerken en omstandigheden van het betreffende Natura 2000-gebied.

Nieuwe aanpak Brabant: regelgeving in ontwikkeling en vergunningstop doorbroken

Hoewel dit een nieuwe benadering is voor de provincie Noord-Brabant, zijn er nog maar weinig uitspraken gedaan, en zijn de regels nog in ontwikkeling. Momenteel wordt deze nieuwe aanpak toegepast op een paar lopende projecten. De komende tijd zal blijken of dit blijft werken. De provincie houdt de situatie nauwlettend in de gaten en werkt samen met het Rijk en andere partners om meer duidelijkheid te krijgen over de regelgeving.

Wat betekent dit voor projecten buiten Brabant?

De werkwijze die de provincie Brabant nu presenteert kan ook in andere provincies worden toegepast. De basis van dit besluit ligt in de Raad van State-uitspraken over het “Porthos-project” (202107079/2/R4) en de zaak “Goeree-Overflakkee” (202106610/1/R3). De uitspraken binnen dit besluit hebben betrekking op het gehele land en bieden dus ook ruimte voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen in andere provincies.

 

Milieu en Omgeving

Op de hoogte blijven rond toekomstige ontwikkelingen?

De uitspraken van de Raad van State wat betreft natuurvergunningen hebben betrekking op het gehele land en bieden dus ook ruimte voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen in andere provincies. Wil je daarvan op de hoogte gehouden worden?
Neem contact op met BMD