Nieuws

Energieontwikkelingen: kleine kentering

Dalingen ten einde?

Na een aantal maanden met doorgaans dalende energieprijzen, is er enkele weken geleden een kleine kentering gekomen.

Aardgas belangrijke brandstof voor elektriciteitsproductie

De prijzen voor steenkool stonden de afgelopen periode zwaar onder druk. Aardgas verdringt daarom kolen als belangrijke brandstof voor elektriciteitsproductie. De prijzen voor steenkool zijn inmiddels gedaald van zo’n 135 USD/ton begin mei naar 95 USD/ton eind mei, waarbij levering in kwartaal 3 zelfs tot beneden 90 USD/ton zakte.

Gasprijzen stijgen verder door

Mogelijk gevolg van deze “brandstofwijziging” is dat de prijzen voor gas wat verder doorstijgen. Er worden tenslotte grote hoeveelheden gas aan de markt onttrokken. Daarnaast blijkt er extra onderhoud nodig aan de Noorse gasfaciliteiten. Hierdoor komt er minder Noors gas onze kant op. De verwachtingen op dit moment zijn dat de oplevingen van korte duur zijn. Onze voorraden zijn nog altijd goed gevuld en ook de aanvoer van LNG (vloeibaar gas) is op peil.

Negatieve prijzen spotmarkt

Op de elektriciteitsmarkt trokken vooral de zwaar negatieve prijzen (een prijsprikkel om tijdelijk minder stroom te produceren, omdat er niemand is om het allemaal af te nemen) op de spotmarkten de aandacht. Op de spotmarkt wordt energie verhandeld voor de komende dag ofwel dag-vooruit markt. Tijdens het zonnige en winderige pinksterweekend waren er tot maar liefst 19 uren met MIN 400 EUR/MWh  negatieve prijzen. Dat de prijs op de dag-vooruit markt zo ver kon dalen geeft wel te denken. Vraagresponse krijgt al vele jaren aandacht, maar de productie van miljoenen zon-op-dak systemen is niet of nauwelijks af te regelen. Alleen als de spanning te hoog oploopt of als de aardlekschakelaar handmatig wordt omgezet, stopt de invoeding in het net.

Olieprijzen in mei onder druk

Gedurende de maand mei stonden olieprijzen onder druk. Brent (olieprijs) zakte van zo’n 79 USD/bbl begin mei tot beneden 74 USD/bbl eind mei.
Op 3 en 4 juni vond een bijeenkomst van de OPEC plaats. Daar is besloten de olieproductie te gaan beperken. In 2024 gaat OPEC maximaal 25 miljoen vaten per dag produceren. De deelnemende niet OPEC-landen (zoals Rusland) maximaal 15,5 miljoen vaten/dag. Daarmee komt de productie uit op zo’n 40,5 miljoen vaten/dag. In reactie op deze besluiten, steeg de olieprijs licht.

Netcongestie
Energie & Transitie

Onze adviseurs staan klaar voor jouw uitdagingen en ambities

Wij blijven de ontwikkelingen op de markten nauwlettend volgen. Neem voor de actuele inkooptarieven en inkoopstrategie contact op met een van onze specialisten.
Team Energie & Tranisitie
Lees verder

Ook interessant