Blootstelling door arbeidsomstandigheden

Langdurige blootstelling sneller hinderlijk dan je denkt

Met onderzoek en metingen zekerheid op tal van verschillende soorten van blootstelling. Dat is proactief werken aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.


Blootstelling door arbeidsomstandigheden

Door langdurige blootstelling aan ‘hinderlijke’ arbeidsomstandigheden treden vroeg of laat mogelijk verschillende nadelige gezondheidseffecten op. Dit betekent dat goed werkgeverschap een belangrijke zorg is. Om veilig werken te beheersen is het periodiek uitvoeren van blootstellingsbeoordelingen en/of -metingen een must. Onze experts verrichten metingen voor verschillende type blootstellingen op jouw werkplek en adviseren je met welke maatregelen je gezondheidsrisico’s verkleint.

Arbeidshygiëne

Om gevaren te herkennen is het van belang om te weten wat arbeidshygiëne is, want elke categorie van arbeidsomstandigheden kent zijn eigen vorm van blootstelling. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne luidt de definitie van arbeidshygiëne: “De discipline van het herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving. Met als doel de bescherming van de gezondheid en het welzijn van werknemers en de gemeenschap in het algemeen.”

Blootstellingscategorieën

Afhankelijk van de activiteiten en productieprocessen van een bedrijf zijn er verschillende categorieën blootstelling die afzonderlijk te meten zijn. Voor het onderzoeken van blootstelling in deze categorieën bestaan specifieke meetmethoden en grenswaarden. in het overzicht hieronder onderscheiden we verschillende categorieën blootstellingen.

Type metingen

Is het advies vanuit de RI&E om nader onderzoek te doen? Of zijn er klachten van jouw collega’s die blootstaan aan ‘hinderlijke’ arbeidsomstandigheden? Dan adviseren onze specialisten je over de meest geschikte en efficiënte onderzoeksmethoden, ook wel verdiepende onderzoeken.

Maar hoe toon je aan dat de belastende invloeden waaraan jouw werknemers blootstaan voldoende zijn beheerst? Door periodieke beoordelingen, het doen van concrete metingen en het borgen van maatregelen.

De opties zijn:

  • een indicatieve meting: geeft direct resultaat, ook wel beoordeling met rekenmodellen (let op dit is niet concreet);
  • een normatieve meting: metingen met direct afleesbare middelen zoals gasmeetbuisje of digitale meetapparatuur (nauwkeurig);
  • het achteraf inzetten van methodes met een chemische analyse (bijvoorbeeld voor dampen).

Vrijwel alle vormen blootstellingen waarvoor een meetprotocol bestaat kunnen wij meten. Hierbij vormen grenswaarden en veiligheidsinformatiebladen (VIB) een belangrijk uitgangspunt.

Meetapparatuur en advies

Voor de meest gangbare metingen beschikken wij over eigen apparatuur. Dat betekent dat wij snel inzetbaar zijn. Het uitvoeren van de metingen en interpretatie van de resultaten gebeurt altijd door onze eigen deskundige adviseurs. Die ook direct de eerste vragen beantwoorden. Chemische analyses laten wij uitvoeren door deskundige laboratoria.

Na het uitvoeren van de benodigde metingen en berekeningen adviseren onze experts je over de te nemen maatregelen. Wanneer de mate van blootstelling boven de toegestane grenswaarde uitkomt, helpen wij bij het treffen van de juiste maatregelen. Wij leveren niet alleen een getal als uitkomst, maar standaard onze interpretatie en een oplossingsgericht advies.

Iedereen kan een meetapparaat vasthouden, er is altijd een uitkomst. Maar de waarde van je meting hangt af van de gekozen meetstrategie en de deskundigheid van de uitvoerder. Metingen worden door deskundige adviseurs uitgevoerd en de meetstrategie wordt altijd in overleg met onze eigen gecertificeerde arbeidshygiënist vastgesteld.

FAQ

Hoe herken je blootstelling?

We lichten voor elke categorie toe hoe je blootstelling herkent en als onderdeel van arbeidshygiëne ook als zodanig classificeert. Stel jouw werknemers niet langer onnodig bloot aan ‘hinderlijke’ arbeidsomstandigheden. Twijfel of jij een meting moet uitvoeren? Neem dan contact op.