Mens & Organisatie

Begin met het optimaliseren van jouw bedrijfsprocessen

Je wilt bedrijfsprocessen beter, veiliger en duurzamer maken. Om hier stappen in te zetten zijn richting, overtuiging en vooral gedrag van doorslaggevend belang.


Harde en zachte instrumenten

Het merendeel van de Nederlandse productiebedrijven zijn continu bezig hun organisatie en bedrijfsprocessen te verbeteren met de inzet van ‘harde’ instrumenten en methodieken. Denk hierbij aan kwaliteitssystemen, protocollen, risico-inventarisaties, beleidsplannen en digitale tools. Veel bedrijven merken dat verbetering soms tot stilstand komt als richting, overtuiging en gedrag van mensen onvoldoende meegroeien. We noemen dit de ‘zachte’ kant of de ‘onderstroom’ van de organisatie. Het projectmatig werken aan het ontwikkelen van deze zachte kant is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van bedrijven.

De QHSE-professional en leidinggevende

Een sleutelrol binnen de ‘zachte’ kant is weggelegd voor de QHSE-professional en de leidinggevende. Deze functies wordt steeds fundamenteler en aanzienlijk strategischer. Dit geldt met name voor technische bedrijven, zoals de maakindustrie. BMD Advies beschikt over expertise en praktische, beproefde methoden om bij de QHSE-professional en de leidinggevende de noodzakelijke slagkracht te ontwikkelen.

Essentiële elementen: strategie en verbinding

Om jouw bedrijf en je collega’s de slagkracht te geven die nodig is, gelden twee randvoorwaarden:

  • een duurzame strategische koers van het bedrijf
  • de verbinding en betrokkenheid met/van management en medewerkers bij de uitvoering daarvan.

Anders gezegd: een goede verankering bij management en je collega’s

Als deze twee elementen onvoldoende aanwezig zijn, blijven QHSE-interventies niet optimaal. Jouw bedrijf wordt er niet of nauwelijks beter, gezonder, veiliger en duurzamer van en loopt niet in de pas met de omgevingseisen. Onze overtuiging is dat, naast een diepgaande kennis op de QHSE-gebieden, deze twee essentiële elementen onmisbaar zijn. Verbinding betekent tenslotte medewerkers meekrijgen. Maar hoe zorg je dat veranderingen tot het gewenste resultaat leiden? Beluister hierover onze podcast en krijg meer inzichten.

Mens & organisatie

Verbeteren door ontwikkeling

BMD Advies helpt jouw bedrijf zich te verbeteren door ontwikkeling van richting, overtuiging en gedrag je collega’s, QHSE’ers en leidinggevenden.

Wij voeren daarvoor projecten uit op de volgende terreinen:

  • strategieontwikkeling
  • verbeteren van veiligheidscultuur en gedrag
  • ontwikkelen van o.a. managementteams en productieteams
  • leiderschapsontwikkeling Middenkader

Door onze ervaringen met het inzetten van onder andere de praktische beproefde methodiek Lumina Spark, de training Effectief leiderschap en de training Veiligheidscultuur geven wij jouw bedrijf de slagkracht die nodig is.

Veelgestelde vragen

Vragen over onze aanpak die wij krijgen van bedrijven.

Staat jouw vraag hier niet tussen en ben je deelnemer van het BMD Netwerk? Stel dan vrijblijvend jouw vragen rechtstreeks aan een specialist via onze QHSE-helpdesk.

Mens en organisatie

Hoe zorg jij ervoor dat veranderingen tot het gewenste resultaat leiden?

Collega’s meekrijgen bij het doorvoeren van ontwikkelingen is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Onze adviseur Bas Schevelier legt de verbinding tussen Management & Systemen en Mens & Organisatie. Welke factoren belangrijk zijn bij het implementeren en borgen van veranderingen, welke rol leiderschapsvaardigheden hierbij spelen en hoe je deze ontwikkelt. Benieuwd?

Luister naar onze podcast en krijg meer inzicht