Blogs

Legesheffing: een investering in regelgeving

Met de invoering van de Omgevingswet ondergaat de legesheffing een aantal veranderingen. Waar het principe onveranderd blijft, komen nieuwe activiteiten, zoals milieubelastende activiteiten (mba’s), binnen het bereik van leges. De bouwtechnische en ruimtelijke omgevingsvergunning worden gesplitst, sommige activiteiten vervallen, en gemeenten overwegen mogelijk minder vergunningplichten. Kosten voor legesberekening verschuiven door beleidskeuzes, en integrale omgevingsvergunningen betrekken meerdere overheden. Legesheffing kan ’torenhoog’ uitvallen. In dit blog leggen we uit wat het effect is van de veranderingen.

 Legeskosten

Wanneer je een vergunningsaanvraag indient, maakt de overheid kosten voor het behandelen van jouw aanvraag. Deze kosten worden vervolgens doorgerekend aan jou als aanvrager, de zogenaamde legeskosten. Een belangrijke verandering die de Omgevingswet met zich meebrengt is de herintroductie van milieuleges. Door de invoering van een integrale benadering van de omgevingsvergunning worden leges op alle onderdelen van de vergunning geheven.

Gemeenten, provincies, en waterschappen hebben alle de bevoegdheid om leges te heffen voor het behandelen van aanvragen van een omgevingsvergunning. De verantwoordelijkheid om leges te heffen ligt bij het bevoegd gezag, aangewezen door het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Maatwerk in de leges

Met de Omgevingswet wordt veel maatwerk toegevoegd aan de omgevingsvergunning, en daarmee ook de leges. Het doel is een flexibelere aanpak met minder strikte regels, wat moet leiden tot een betere en snellere besluitvorming. Hierbij heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een model voor de legesverordening ontwikkeld, maar de toenemende beleidsvrijheid leidt tot meer lokale variaties. De financiële impact op gemeenten wordt nu onder andere bepaald door operationele veranderingen en beleidskeuzes. Al met al wordt de opstelling van de gemeentelijke legesverordening sterk lokaal bepaald.

Milieuleges voor milieubelastende activiteiten

Milieuleges gelden voor milieubelastende activiteiten (mba’s) in een aanvraag voor een omgevingsvergunning of milieuvergunning. De tarieven voor deze mba’s liggen niet vast; er zijn uitzonderingen voor maatwerk of op gebundelde aanvragen en ze variëren sterk per provincie .

  • Zo heeft de provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld de kosten voor één bedrijfstak overstijgende mba vastgesteld op € 3.360, en voor vijf of meer mba’s is dit € 2.240 per mba.
  • Ter vergelijking: de provincie Gelderland heeft de kosten voor één bedrijfstak overstijgende mba vastgesteld op €4.050, en voor vijf of meer mba’s is dit € 2.700 per mba.
  • Maar heb je te maken met de exploitatie van een Seveso-inrichting, een complexe milieubelastende activiteit, dan is het basistarief in Zuid-Holland vastgesteld op € 22.400, met een toeslag van € 5.600 voor hogedrempelinrichtingen. In Gelderland zijn de tarieven respectievelijk € 27.000 en € 6.750.

Zo zie je maar weer dat legeskosten sterk afhankelijk zijn van lokale regelgeving en daarmee flink kunnen variëren.

Leges en de omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een krachtig instrument dat verschillende toestemmingen bundelt, zoals bouw-, milieu- en monumentenvergunningen, in één integrale aanvraagprocedure. Heb je moeite met het aanvragen van een omgevingsvergunning in de nieuwe wetgeving? Dan helpen de adviseurs van BMD-advies je verder. We zijn niet alleen experts in het navigeren door de papieren rompslomp, maar helpen je ook bij het begrijpen van de legeskosten, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Samen zorgen we ervoor dat jouw vergunningsaanvraag soepel en stressvrij verloopt!

Milieu en omgeving

Leges en de omgevingsvergunning

Kom je er niet uit met de legesheffing, omgevingsvergunning of verschuldigde leges? Neem dan contact met ons op.
Neem contact op