Blogs

Onderbelichte aspecten van de RI&E

De RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) houdt meer in dan alleen maar keuringen van arbeidsmiddelen, opstellen van beleid of bhv. In de praktijk zien we dat een aantal aspecten onderbelicht zijn die te maken hebben met de ruimte waar het werk plaatsvindt. Hoe zijn die aspecten in jouw bedrijf geregeld? Heb je daar voldoende zicht op?

Fysische factoren

We zijn ons allemaal bewust van het feit dat werken met gevaarlijke stoffen, fysieke belasting of werken op hoogte risicovolle werkzaamheden zijn. Maar wist je dat de RI&E meer risico’s belicht, zoals fysische factoren?

Fysische factoren omvatten omgevingsfactoren, zoals de ruimte en locatie waarin wordt gewerkt en de apparatuur die wordt gebruikt om het werk te doen. We onderscheiden vijf fysische factoren: geluid, trilling, licht, klimaat en straling.

De RI&E is een omvangrijk document, waarbij alle risico’s op het gebied van veilig en gezond werken staan beschreven. Ook bij vakantie- en zomerwerkers is het belangrijk om oog te hebben voor fysische factoren en tijdelijke medewerkers hier goed over te informeren. We zetten de belangrijkste fysische factoren op een rijtje.

Geluid

Heb je wel eens een piep in je oren gehad na een leuk concert of een avondje uit? Iedereen weet dat te veel geluid op lange termijn gehoorschade oplevert. Sfeervol, die radio op de werkplek, maar als men elkaar onderling niet meer hoort, kan dit dan eigenlijk nog wel? Als het gehoor eenmaal beschadigd is, komt het niet meer terug. Denk dus om gehoorbescherming tijdens het gebruik van (elektrisch) gereedschap, machines. Voor jezelf, maar ook voor je collega’s die in de buurt staan van de geluidsbron.

Trillingen

Natuurlijk levert een grondboor trillingen op. Wist je dat rijden op bijv. een heftruck ook een trilrisico oplevert? Trillingen worden opgedeeld in hand-, arm- en lichaamstrillingen. Lichaamstrillingen zijn mechanische trillingen die via de voeten of zitvlak worden overgedragen, bijvoorbeeld met een heftruck, vrachtwagen of tractoren.

Lichaamstrillingen kunnen schade veroorzaken aan de lage rug, wervelkolom en zijn gevaarlijk bij zwangerschappen. Hand-arm-trillingen worden met name veroorzaakt door het gebruik van trillend of stotend handgereedschap, bijvoorbeeld een slijpmachine of pneumatische hamer. Hand-arm-trillingen kunnen schade veroorzaken in vingers en handen door verstoring van de bloedsomloop.

Licht

Er zijn vanuit de wet- en regelgeving eisen gesteld aan de hoeveelheid dag- en kunstlicht op de werkplek. Te weinig licht is niet bevorderlijk voor de gezondheid van de werknemer, maar te veel licht geeft ook risico op fouten, mogelijk ongelukken en daarmee productieverlies. De lichtsterkte meten we met een zogenoemde luxmeter.

Klimaat

De laatste jaren is het heerlijk weer in de zomer. Buiten, maar ook binnen lopen de temperaturen hierdoor flink op. Werken bij hoge temperaturen of werken met hete producten leidt vaak tot minder goede werkprestaties of zelfs schade aan de gezondheid. Van belang is hierbij om voldoende te drinken, vaak pauzes te nemen en luchtige kleding te dragen.

Straling

Straling is de uitzending van energie door golven of als delen. Er zijn verschillende soorten straling, bijvoorbeeld ioniserende, elektromagnetische en kunstmatige straling. Zelfs lage dosissen straling kunnen een gezondheidsrisico opleveren, zoals opwarming van het lichaam, jeuk of vermoeidheid.

Lees ook onze thema pagina Blootstelling door arbeidsomstandigheden erop na, die ingaat op type blootstellingsmetingen. Meten is weten: verdiepende RI&E’s geven inzicht of maatregelen nodig zijn.

Arbo en Veiligheid

Wil je een RI&E laten uitvoeren? Of weet je niet precies hoe je de fysische factoren op jouw locatie moet interpreteren?
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant