Cases en projecten

Compliance audit op projectlocatie

Mammoet Heavylift maakt gebruik van de Sufficio modules Arbo en Milieu. Omdat aan het werken op locatie voor dit Bredase bedrijf altijd grote risico’s verbonden zijn, voert BMD-adviseur Pieter Diehl jaarlijks een compliance audit Arbo uit.

Gevolgen van fouten zijn enorm

“Bij Mammoet Heavylift gaat het altijd om het verplaatsen van zeer zware lasten. Ons werk brengt dan grote arbo-risico’s mee. Die borgen wij met ons arbomanagementsysteem ISO 45001. In het begin hielden wij de wet- en regelgeving bij in een Excelsheet, maar rond 2015 stapten we over op Sufficio Arbo. Het voordeel is dat de voor ons geldende wet- en regelgeving automatisch maandelijks bijgewerkt wordt. De informatie is gericht op onze activiteiten, we voeren aanpassingen dan ook direct door”, licht Ingmar toe.

Om te controleren of de wet- en regelgeving daadwerkelijk op de juiste manier wordt toegepast, bezoekt BMD-adviseur Pieter Diehl elk jaar een project op locatie: “In 2021 ging het om een fietstunnel, die onder een spoorlijn werd geplaatst. De prefab fietstunnel werd daarvoor op glijgoten gezet. Ook het gat bij de spoorlijn was volledig voorbereid, zodat Mammoet Heavylift de betonnen constructie zo op zijn plaats kon laten glijden. Hierna worden de rails weer op hun plaats gelegd. Zeer indrukwekkend om te zien. Tegelijkertijd besef je iedere keer weer dat je echt met enorm zwaar materieel werkt. Je kunt hier geen fouten maken, want dan zijn de gevolgen enorm.”

SHEQ-manager Ingmar Spijker: “Wij zitten elke dag in dit soort situaties, terwijl Pieter met een frisse blik naar de arborisico’s kijkt.”

Toolboxmeeting: wat moet er gebeuren, wat zijn de risico’s 

Voorafgaand aan de compliance audit ontvangt Pieter de methode omschrijving met eventuele tekeningen, zodat hij weet wat het project inhoudt. Vaak geeft Ingmar daar een specifiek aandachtspunt bij aan, zoals de controle van de hijsmiddelen of risicobeheersing bij de onderaannemers. Ook voor Pieter geldt dat hij zich moet houden aan de veiligheidsinstructies en beschermingsmiddelen moet dragen die op de werklocatie vereist zijn.

Ingmar: “Een project start altijd met een toolboxmeeting. Hier bespreek je wat er moet gebeuren en door wie, waar op te gelet moet en wat zijn de risico’s. Ook hier is Pieter bij aanwezig. Zijn we met de uitvoering begonnen, dan controleert Pieter bijvoorbeeld of alle instructies aanwezig zijn, of iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt, of het werk aan de veiligheidseisen voldoet en of de wetgeving op de juiste wijze wordt toegepast. Verloopt de uitvoering anders dan gepland – bijvoorbeeld door uitval van een machine – dan komt het projectteam weer bij elkaar om te bespreken wat de vervolgstappen zijn. Hierbij wordt de Management of Change (MOC) procedure gevolgd. Ook daarbij kijkt Pieter of het team hier beheerst mee omgaat.

Continu verbeteren dankzij compliance audit

“Bij zo’n compliance audit merk je dat de mensen van Mammoet Heavylift vaak op zichzelf zijn aangewezen en serieus met de risico’s bezig zijn. Bij een toolboxmeeting zitten er geen toehoorders aan tafel, maar actieve deelnemers. Wij zijn er om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Tot nu toe zijn er gelukkig nooit zware overtredingen geconstateerd, maar zijn er steeds slechts kleine punten van aandacht. Zo merkte ik op dat er in de toolcontainer geen safety datasheets aanwezig waren voor de stoffen waarvoor dat wel een vereiste is. Een ander punt was dat bepaalde zware machines dieseluitlaatgassen uitstoten. Omdat deze uitstoot schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de medewerkers, moet er iets geregeld zijn om de rookgassen op de juiste wijze af te voeren. Bij een volgende compliance-audit check ik of hier gehoor aan is gegeven.”

Ingmar Spijker is blij met Sufficio en de manier waarop de compliance-audits worden uitgevoerd. “Dankzij Sufficio hebben wij zelf het overzicht, maar tonen we op verzoek van bijvoorbeeld klanten of handhaving ook direct aan dat we compliant zijn. Wij vinden het belangrijk dat de uiteindelijke controle door iemand van buiten gebeurt. Zelf zitten we dagelijks in dit soort situaties, waardoor we mogelijke veiligheidsrisico’s misschien over het hoofd zien. De frisse blik van BMD Advies houdt ons scherp. Het geeft ons de mogelijkheid om als organisatie te blijven verbeteren”, besluit de SHEQ-manager.

Slimmer werken, met service

Doorlopend werken aan compliance?

Met een slimme aanpak voor borging, updates en toetsing aan de slag. Lees meer over onze compliance services.
Compliance services
Lees verder

Meer over de veiligheidscultuur