Nieuws

Afschaffing bouwvrijstelling stikstof: relevant voor mij?

2 november 2022 heeft de Raad van State een streep gezet door de vrijstelling voor het onderzoeken en toetsen van stikstofdepositie als gevolg van bouwprojecten. Gevolg is dat nu voor ieder project, van de bouw van één enkele woning tot de verbreding van een snelweg, onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijke gevolgen van de stikstofdepositie tijdens de bouwfase.

Stikstof: terug bij af

We zijn weer terug bij af, in de situatie van voor 1 juli 2021. Deze uitspraak betekent geen algehele bouwstop, maar levert zeker meer werk op, net als langere proceduretijden en grotere risico’s. Het is, kortom, een nieuw hoofdstuk in de alsmaar durende stikstofcrisis.

Wat te doen in welke situatie

Welke situatie is voor jou van toepassing en wat moet je concreet doen? Hierbij een praktische opsomming om je op weg te helpen.

  • Situatie 1: Je beschikt voor je bouwproject reeds over een onherroepelijke bouwvergunning. Actie: Geen actie vereist. Je kunt gewoon bouwen.
  • Situatie 2: Je aanvraag bouwvergunning is nog in procedure. Actie: de aanvraag dient alsnog aangevuld te worden met een stikstofdepositieberekening voor de bouwfase.
  • Situatie 3: Je bereidt een aanvraag bouwvergunning voor. Actie: Voer niet alleen stikstofdepositieberekening voor de gebruiksfase uit, maar ook voor de bouwfase.

 

Stappenplan AERIUS-berekening

Wat is het stappenplan voor de stikstofdepositieberekening gebruiksfase en/of bouwfase ook alweer?

Stap 1

Breng relevante stikstofbronnen in beeld en bereken de stikstofdepositie voor de gebruiksfase en/of de bouwfase met de AERIUS Calculator.

Stap 2

a. Als er geen stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden wordt berekend is er geen vergunning Wet natuurbescherming vereist. Voeg dan wel de stikstofdepositieberekeningen bij de aanvraag Omgevingsvergunning.

b. Als de uitkomst van de gebruiksfase en/of de bouwfase ≥ 0,00 mol/ha/jaar is, dan is mogelijk een vergunning Wet natuurbescherming vereist.

Stap 3.

Onderzoek of er intern gesaldeerd kan worden met andere bronnen binnen de inrichting. Kan dit? Dan is er geen vergunning Wet natuurbescherming vereist. Voeg dan wel de stikstofdepositieberekeningen bij de aanvraag Omgevingsvergunning.

Stap 4.

Is intern salderen niet mogelijk? Onderzoek of middels een ecologische voortoets op voorhand negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen alsnog uitgesloten kunnen worden. Het aanvragen van een vergunning Wet natuurbescherming is vereist. In beginsel gaat dit door middel van de aanvraag omgevingsvergunning in verband met de aanhaakplicht, maar deze twee procedures kunnen ook losgekoppeld worden.

Stap 5.

Indien 3 en 4 niet mogelijk zijn kan extern gesaldeerd worden, waarbij ontbrekende stikstofruimte elders wordt verworven en voor het eigen bedrijf wordt vergund. Extern salderen is mogelijk voor zowel de bouwfase (het tijdelijk leasen van stikstofruimte) als de gebruiksfase (het eenmalig aankopen van stikstofruimte). Het aanvragen van een vergunning Wet natuurbescherming is vereist. In beginsel gaat dit door middel van de aanvraag omgevingsvergunning in verband met de aanhaakplicht, maar deze twee procedures kunnen ook losgekoppeld worden.

Op onze themapagina Stikstof lees je meer over het verloop van het Stikstofbeleid in de afgelopen jaren en geven we uitleg over relevante begrippen.

In contact
Milieu en omgeving

Kennis, praktijkervaring en inzicht in één.

Weet jij in welke situatie jouw vergunningaanvraag zit met de stikstofdepositie? Onze experts helpen je om inzicht te krijgen en nog belangrijker: voeren de stikstofberekeningen uit voor jouw aanvraag.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant