Nieuws

Energieontwikkelingen: van enigszins stabiel naar fluctuaties?

Stabilisering tarieven

Als we kijken naar de tariefstellingen voor de jaren vanaf 2025 hebben we de afgelopen periode een enigszins stabiele situatie gezien. In het jaar dat voor ons ligt, 2024, zien we wel de nodige fluctuaties en dat heeft alles te maken met de aanslag in Israël door Hamas op 7 oktober. Ook de aanstaande winter zorgt voor flinke risicopremies bij de aanbieders. Na een kortstondige stijging zijn de tarieven weer omlaag gegaan en zijn de inkoopniveaus acceptabel te noemen in vergelijking met pakweg 12 maanden geleden.

Gemiddelde vulgraad gasopslag

De dalende trend op de energiemarkten is het gevolg van het feit dat de gasopslagen in Europa een gemiddelde vulgraad van 100% hebben bereikt. Om precies te zijn zitten de Nederlandse opslagen op dit moment op een gemiddelde vulgraad van 99,8%. Het is bijzonder dat in sommige landen ‘vol’ toch nog niet helemaal vol is! Door de druk iets te verhogen kan er nog extra gevuld worden. Zo heeft Duitsland, het land met de grootste gasopslagen in Europa, momenteel een vulgraad van 100,1% en zit Portugal bijvoorbeeld al op een vulgraad van 107,3%.

Nieuw Noors gasveld gevonden

In het Noorse gedeelte van de Noordzee is een nieuw gasveld ontdekt. Omdat de infrastructuur in dat gedeelte van de Noordzee al aanwezig is en er nog capaciteit over is, kan de productie van het gasveld al snel van start gaan. De verwachting is zelfs dat de export van gas vanuit dit veld nog in 2023 zal beginnen. Ook al is het maar een relatief klein gasveld, het helpt weer in het verhogen van de leveringszekerheid van gas in Europa.

Derde hoogste opbrengst windenergie

Storm Ciarán zorgde ervoor dat de opbrengst van windenergie in Europa die week twee keer zo hoog was. In totaal werd er in Europa die week 44 16,3 TWh energie opgewekt met windturbines. De derde hoogste opbrengst ooit in een week! Het grote aanbod van windenergie zorgt voor lage prijzen op de spotmarkten. Toch zijn er maar weinig uren met negatieve prijzen geregistreerd.

Hulp bij bepalen inkoop keuzes

Het blijft ontzettend lastig om op dit moment de juiste keuzes te maken als het gaat om het inkopen van energie. Wat nu te doen als er nog geen nieuwe contracten zijn gesloten voor 2024 en verder? Voor variabel gaan of toch voor vast en zo ja, voor hoe lang dan? Of wellicht een combinatie van deze twee om de risico’s te spreiden? Weet dat er heel veel bedrijven en instellingen nog altijd worstelen met deze vraagstukken.
De prijsniveaus zijn nog altijd ongeveer drie keer zo hoog als zo’n twee jaar geleden. Waar we bijvoorbeeld altijd gewend waren aan gastarieven van zo’n 20 cent per m3, liggen deze, afhankelijk van de looptijd van een nieuw energiecontract, nu zo rond de 60 cent per m3 (vaste tarieven).
Ons energieteam blijft jullie bijstaan in het maken van de inkoopkeuzes en blijft de ontwikkelingen op de markten nauwlettend volgen. Alleen op die manier kunnen we de juiste looptijd en de op maat gemaakte inkoopstrategie bepalen.

Energie & Transitie

Inkoop energie; maak de juiste keuze!

Neem contact op met de BMD Advies Energiespecialisten voor de actuele inkooptarieven, de juiste looptijd en een inkoopstrategie op maat.
Team Energie & Transitie