Nieuws

Trias Energetica in de praktijk: kansen voor duurzame energie

Je past de Trias Energetica toe voor energiebesparing. Dit resulteert uiteindelijk in energiezuinige gebouwen, faciliteiten en processen. Energiebesparende maatregelen eisen veel aandacht, zeker als die nauwelijks of niet wijzigen tijdens de levensduur van een gebouw, faciliteiten en procesapparatuur. Lees verder hoe je de Trias Energetica optimaal gebruikt.

De Trias Energetica-strategie is ontwikkeld door de Technische Universiteit van Delft. Gebaseerd op het principe om de vraag naar energie eerst zo veel mogelijk te beperken, en daarna de bronnen van duurzame energie zo optimaal mogelijk te benutten. En ten slotte om zo efficiënt mogelijk om te gaan met fossiele bronnen.

De Trias Energetica-stappen

Maak de juiste duurzame keuzes! Met andere woorden: maak alle facetten zo duurzaam mogelijk voor zo weinig mogelijk geld, voldoe aan wet- en regelgeving en zorg tegelijkertijd voor een toekomstbestendig bedrijf. Het is een uitdaging om dit te vertalen naar acties! Waar begin je en hoe weet je dat je de juiste keuzes maakt? Hoe zet je de stap van de theorie naar de dagelijkse praktijk? We nemen je mee in de praktische mogelijkheden van de drie Trias Energetica-stappen. Waarna je de juiste energiebesparende maatregelen ‘op maat’ kiest voor jouw bedrijf.

Stap 1. Minimaliseer het energieverbruik: stel de juiste vragen

De eerste stap is het nemen van maatregelen die de vraag verminderen. Een onderschatte passieve stap die weinig ‘energie’ vraagt! Het actief stellen van de juiste vragen zorgt ervoor dat collega’s die verantwoordelijk zijn voor het gebruiken van energie zich bewust worden van hun energieverbruik. Bewustzijn heeft een positief effect op energiereductie en voorkomt onnodig energieverbruik. Denk bij maatregelen die de vraag verminderen aan:

 • Daglicht
  • Daglicht, reflecterende oppervlaktes en lichte kleuren hebben een positief effect op het welzijn van de gebruiker en beperken het (energie)gebruik van kunstlicht.
  • Oriëntatie opslagtanks (indien klimaatgereguleerd)
  • Slim gebruikmaken van (natuurlijke) schaduw
 • Indeling
  • Groepering van ruimten: plaats ruimtes waar warmte of koelte noodzakelijk is bij elkaar.
  • Thermische functies van elkaar scheiden, bijvoorbeeld: isoleer vloeren en wanden van onverwarmde of gekoelde ruimten.
  • Efficiënte rijroutes, beperking intern transport
 • Gebouwmassa (in combinatie met nachtventilatie)
  • Opslag van energie in de gebouwmassa (gebouwmassa behoudt warmte of koelte en bespaart daardoor energie)
 • De vorm: compact bouwen
  • Een compact gebouw met weinig uitstulpingen heeft energetisch de voorkeur. Is vaak moeilijk te actualiseren in de praktijk in relatie tot andere eisen van het gebouw.
 • Goed isoleren
  • Rc-waarde van 5,0 en hoger van de gesloten buitenschil, isolatiemateriaal zorgvuldig aaneensluitend tegen achterliggende constructie, voorkom koudebruggen, isoleer ook woningscheidende wanden en vloeren, lage U-waarden van ramen, deuren en kozijnen met HR++ of triple glas.
  • Goede kierdichting en luchtdichtheid aansluitdetails
  • Isolatie van leidingwerk proces leidingen, buffervaten en opslagtanks

Stap 2. Gebruik van duurzame, hernieuwbare energie en het gebruik van reststromen

De tweede stap is meer een technische en financiële kwestie. Het is gericht op het gebruik van duurzame of hernieuwbare energie en het gebruiken van energie uit reststromen.

Denk voor de reststromen aan:

 • Warmteterugwinning (WTW): hieronder valt bijna alle warmte die via afvoerstromen het gebouw verlaat.
 • Restwarmte: gebruik restwarmte uit de nabije omgeving.

Duurzame, hernieuwbare energie bestaat o.a. uit:

 • Zonne-energie
  • thermische zonne-energie: directe en indirecte zonnewarmte omgezet in warm water dat je opslaat in boilers
  • fotovoltaïsche (PV-)cellen: zonne-energie direct omgezet in elektriciteit
 • Warmtepomp en lagetemperatuurverwarming (LTV) met bodem, water of lucht als warmtebron
 • Windenergie
 • Opslag van duurzame energie om deze op een ander moment toe te passen

Stap 3. Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen

We zitten dan wel in een energietransitie, maar een volledige overgaan van de ene op de andere dag naar duurzame energie is niet realistisch. Het is dus onwaarschijnlijk dat je totaal geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen. Vaak zijn de Trias Energetica stappen 1 en 2 nog niet voldoende om aan de totale energievraag in jouw bedrijf te voldoen. Wanneer je fossiele brandstoffen gebruikt, doe je dat zo efficiënt mogelijk. Dit kan op de volgende manieren.

 • De vraag aan energie laten aansluiten op de vraag vanuit de processen door middel van:
  • frequentieregeling
  • tijdsprogramma
  • daglichtregeling
  • aanwezigheidsdetectie/CO2-monitoring
  • weersafhankelijke regeling
  • energiemonitoring om ongewoon energieverbruik te herkennen en beperken door middel van hiervoor genoemde maatregelen
 • Gebruikmaken van de meest energie-efficiënte technologie voor het proces:
  • ledverlichting
  • HR-technologieën voor gasgestookte installaties evt. in combinatie als hybride systeem
  • Infraroodverwarming op werkplekken
  • Warmteterugwinsystemen op individuele installaties zoals bijv. een economiser bij stoominstallaties
  • Gebruikmaken van IE4-elektromotoren bijv. in pompen of ventilatoren
  • Koelsystemen of warmtepomp met een hoge coëfficiënt of performance (COP)

Praktische ondersteuning

Voor elke van de drie stappen van de Trias Energetica bieden we je de kennis en de tools om jouw bedrijf te ondersteunen. De energietransitieladder geeft inzicht en overzicht omtrent de kansen voor jouw bedrijf en op welk niveau je opereert in de energietransitie. Je zet een stip op de horizon met een plan van aanpak om je energiedoelstellingen te halen. In het overzicht Expertise Energie & Transitie zie je op welke gebieden onze energie-adviseurs je kunnen ondersteunen . Denk hierbij ook aan advies op maat voor het opzetten van een gestructureerd energiebeleid. Naast dalende energiekosten, bijvoorbeeld door gunstige tarieven via onze energie-inkoop, streef je naar het voldoen aan de wet- en regelgeving en energiebesparingsverplichtingen. Een strategisch energiebeleid draagt bij tot een toekomstbestendige en duurzame bedrijfsvoering.

Energie en transitie

Aan de slag met energiebesparingen

Welke kansen biedt de Trias Energetica jouw bedrijf in de praktijk? Wij helpen je graag bij maken van de juiste keuzes!
Neem contact op

Ook interessant