Blogs

De Veiligheidscultuurladder tilt jouw bedrijf naar een hoger niveau

De Veiligheidscultuurladder

Een stapsgewijze aanpak voor een betere veiligheidscultuur

De Veiligheidscultuurladder is een cruciaal instrument voor bedrijven die streven naar een veiligere werkomgeving. Waarom worden bedrijven met een schijnbaar perfect veiligheidssysteem toch vaak geconfronteerd met incidenten en ongelukken op de werkvloer? De oorzaak ligt bij de achterblijvende veiligheidscultuur en het bijbehorende gedrag. De Veiligheidscultuurladder, ook bekend als de Safety Culture Ladder of SCL, biedt een internationale norm om veiligheidsgedrag en -cultuur effectief te meten. Hiermee bereik je stapsgewijs het gewenste veiligheidsniveau. Dit instrument bevordert een veiligheidsbewuste bedrijfscultuur en is essentieel voor elke organisatie die veiligheid serieus neemt.

Let op! Veiligheidscultuurladder vereist voor bouwgerelateerde bedrijven
Vanaf 1 januari 2025 wordt het voor bouwgerelateerde bedrijven een vereiste om minimaal aan trede 3 van de Veiligheidscultuurladder te voldoen bij Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Al vanaf 1 januari is trede 2 van de Veiligheidscultuurladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. Lees hier meer.

Het belang van veiligheidsgedrag en -cultuur

Een goed georganiseerd veiligheidssysteem is pas het begin. ‘Gedrag en cultuur’ vormen vaak de grootste hindernissen voor verdere verbetering. BMD Advies krijgt regelmatig verzoeken om bedrijven te helpen deze hindernissen weg te nemen. Die ondersteuningsvragen komen doorgaans van technische en logistieke bedrijven en vooral van de bouwsector. Dit komt door de ‘Governance Code Veiligheid in de Bouw’, die zowel bouwbedrijven als hun toeleveranciers verplicht een bepaald veiligheidsniveau te hebben, overeenkomstig een bepaalde trede op de Veiligheidscultuurladder. Maar er zijn meer en betere redenen om de veiligheid in je bedrijf te vergroten. Goed leiderschap betekent dat de veiligheid van je medewerkers altijd met stip bovenaan staat. Verder is met wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat een intensieve aandacht voor veiligheidsgedrag- en -cultuur resulteert in aanzienlijk minder ziekteverzuim, minder kosten en een beter bedrijfs- en arbeidsmarktimago.

Hoe werkt de Veiligheidscultuurladder

De Veiligheidscultuurladder is een internationale norm en een praktisch instrument om veiligheidsgedrag en -cultuur te meten en dit met een actieplan op het gewenste niveau te brengen. Met de Veiligheidscultuurladder kunnen leidinggevenden en medewerkers vaststellen welk veiligheidsniveau de organisatie nu heeft, welk niveau bereikt moet worden en met welke aanpak dat het beste kan gebeuren.

De Veiligheidscultuurladder onderscheidt 5 veiligheidsniveaus, deze worden weergegeven als 5 traptreden. Het is mogelijk om je als bedrijf te certificeren op de Veiligheidscultuurladder. Voor bouwgerelateerde bedrijven wordt dit vanaf 1 januari 2025 verplicht. Op deze pagina lees je meer over het model van de Veiligheidscultuurladder.

Hoe BMD Advies jou kan ondersteunen

BMD Advies heeft veel ervaring met het ondersteunen van bedrijven bij de verbetering van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag. Wij zetten daarbij altijd de Veiligheidscultuurladder in. Een eerste stap van een project is het bepalen van de huidige positie op de ladder met behulp van een nieuwe zelfevaluatie-tool. Vervolgens wordt de gewenste traptrede vastgesteld en maken we een actieplan om deze positie te bereiken. In een volgende artikel zullen wij gedetailleerder op de aanpak van zo’n project ingaan.

Arbo & Veiligheid

Veiligheidscultuur binnen je organisatie verbeteren?

Neem contact op met BMD Advies voor ondersteuning op maat en zet vandaag nog de eerste stap naar een veiligere werkomgeving.
Neem contact op